Rzeczpospolita Ptasia Zloty obywateli

Zloty Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej

Raz do roku, w końcu kwietnia na słońskie mokradła zlatują się dwunożni obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej, aby...

(wskazówka: możesz to sprawdzić czytając relacje z kolejnych zlotów:-)