Historia Historia w datach

Historia w datach

23.04.1295

pierwsza wzmianka o Słońsku. W dokumentach wyznaczających granicę między posiadłościami margrabiego brandenburskiego a włościami templariuszy zapisano, że biegła ona "do pól rodu Sunnenburch".

1341
Hennig i Arnold Uchtenhagen otrzymują prawo budowy zamku w Słońsku.

1410-1415
właścicielem Słońska jest biskup lubuski Jan IV Borschnitz.

1415-1426
Słońska przechodzi w ręce Heinricha von Oinitz a następnie margrabiego brandenburskiego Fryderyka I Hohenzollerna.

20.06.1426
margrabia przekazuje Słońsk w zastaw zakonowi joannitów za 900 kop groszy czeskich.

18.05.1427
podpisanie aktu sprzedaży ( za kolejne 900 kop własnością joannitów został Słońsk, Chartów (Gartow), Muszkowo (Mauskow), Krzeszyce (Kriescht), Lemierzyce (Limmritz), Miechów (Mieckow), Ownice (Ognitz), Przyborów (Priebrow).

1431
wzmianka o szkole parafialnej. Mistrz joannitów ufundował dla uczniów tej szkoły stypendium w wys. 10 kop groszy.

1460
wzmianka o chyży. (Chyże - osady rybackie). Zamieszkiwało ją 45 rybaków.

1474-1508
budowa kościoła.

1520-1522
założenie sklepień w kościele.

1538
baliw Wit von Thümen przechodzi na luteranizm.

1544
budowa młyna na zboże i proso.

1545-1564
rozbudowa i przebudowa zamku w stylu renesansowym.

1596
pożar Słońska.

1652
spalenie zamku przez Szwedów.

1652-1667
przebudowa kościoła.

1658
pierwsza wzmianka o sołtysie zarządzającym słońskimi chyżami.

1662-1688
odbudowa i przebudowa zamku.

1671
budowa szpitala ufundowanego przez mistrza zakonu Johanna Moritza von Nassau.

XVII w.
budowa Frankfurckiego Przedmieścia (Frankfurter Vorstadt, dzis. ul. Sikorskiego) dla sukienników.

1718
w Słońsku żyje 25 obywateli, 78 mieszkańców przedmieścia, 12 chłopów i 42 rybaków.

1752, 1774, 1780, 1814
pożary Słońska.

1774
do szkoły uczęszcza ok. 100 dzieci.

1783
zasypanie fos wokół zamku.

ok. 1793
budowa budynku magistratu w pobliżu kościoła.

ok. 1798
budowa nowej szkoły.

k. XVIII w.
budowa dzielnicy Nowe Miasto (Neustadt).

1817
odbudowa wieży kościoła wg projektu
K. F. Schinkla.

1829-1833
budowa szosy Kostrzyn - Słońsk.

1832
początek budowy ciężkiego więzienia.

1834
powstanie firmy G. Heinreich GmbH. Firma ta zajmowała się wytwórstwem artykułów metalowych, później naprawą pojazdów, aparatów radiowych, składaniem rowerów i in.

1857-1858
joannici budują nowy szpital dla arystokracji pruskiej.

1871
uruchomienie tkalni jedwabiu na 150 krosien mechanicznych.

1871
drukarz Griep wydaje "Sonnenburger Wochenblatt".

1872-1884
przebudowa wnętrz zamku. Staje się on budowlą reprezentacyjną zakonu, częściowo o charakterze muzealnym.

1883
zaczyna pojawiać się najdłużej wydawana słońska gazeta: "Sonnenburger Anzeiger".

1885
Słońsk liczy 6321 mieszkańców.

1892-1924
rządy burmistrza Otto Rubowa: wybrukowanie ulic, elektryfikacja, założenie parku, budowa kolei Kostrzyn - Słońsk - Rudnica.

1902
powstanie pomnika "Dwóch cesarzy".

1925
odsłonięcie pomnika żołnierza na cmentarzu komunalnym.

1933
utworzenie obozu koncentracyjnego.

1934
przekształcenie obozu w ciężkie więzienie.

30/31.01.1945
zamordowanie przez SS 819 więźniów politycznych z wielu krajów Europy.

luty 1945
zajęcie Słońska przez Armię Czerwoną.

1974
budowa Muzeum Martyrologii.

1975
pożar zamku.

1977
utworzenie rezerwatu ptaków wodno-błotnych Słońsk.

1992
poświęcenie kaplicy cmentarnej.

1996
utworzenie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty".

4 października 1997
uroczystość poświęcenia ambony po konserwacji podczas nabożeństwa ekumenicznego uświetnił swoim udziałem w licznym gronie rycerzy joannickich Mistrz Zakonu Joannitów Wilhelm Carl, Książę Pruski.

16 czerwca 2001
w kościele parafialnym w Słońsku, zakon joannitów uroczyście odprawił nabożeństwo z okazji dorocznego dnia rycerskiego (Rittertagsgottesdienst). Był to pierwszy od II Wojny Światowej Rittertag obchodzony w Słońsku i również pierwsze od końca wojny nabożeństwo ewangelickie odprawione w słońskim kościele.

2001
Utworzenie Parku Narodowego "Ujście Warty".

2002
otwarcie Wystawy Pamiątek Regionalnych i Rzeczpospolitej Ptasiej.

2004
pierwsza Maurycjada nawiązująca do przedwojennej tradycji Moritzfest.

2005
ogłoszenie Rezolucji NN 2005.

2008
obchody 500-lecia poświęcenia kościoła w Słońsku

2011
13 tarcz herbowych joannitów powróciło po renowacji do słońskiego kościoła
Linki dotyczące historii i przedwojennych widoków Sonnenburga/Słońska: