Nasze działania Maurycjady Maurycjada 2011

Od joannitów do kresowiaków

Kresowiacy

„Prośmy w zakonie księdza Łahiszyńskiego,
żeby nam przeczytał opisanie tego,
(…) niech młody lud nasz pozna te dzieje …”

fragment pieśni z 1938r.

Cytat pochodzący z broszury „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich” doskonale oddaje ideę jej stworzenia oraz organizacji Dnia Kresowiaka 26. czerwca 2011 roku. Naszym celem było zachowanie od zapomnienia wspomnień kresowiaków oraz przekazanie młodym ludziom historii ich babć i dziadków. Obchody Dnia Kresowiaka połączyliśmy z Maurycjadą.
Była to okazja do spotkania Niemców – dawnych mieszkańców naszej miejscowości - z przybyłymi z Kresów Wschodnich Polakami. Jedni i drudzy doświadczyli przesiedleń, skutków politycznych decyzji, na które nie mieli wpływu. Jedni i drudzy są już w podeszłym wieku i chętnie wracają myślami do lat młodzieńczych.
Jak co roku barwny korowód przeszedł ulicami Słońska prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Kostrzyna nad Odrą. Imprezę w parku odwiedziło w tym roku wielu znakomitych gości, a wśród nich byli uczestnicy projektu „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich”, kresowiacy z rodzinami, dawni mieszkańcy Słońska, pani Poseł Bożena Sławiak, wicemarszałek województwa Lubuskiego pan Maciej Szykuła, pan Starosta Stanisław Kubiak, pan wójt Janusz Krzyśków, ksiądz Józef Drozd, Prezes Krajowego Związku Miłośnika Polesia pan Kazimierz Suproniuk, Prezes Stowarzyszenia Kresowian im. Jana Pawła II pan Stanisław Czak z Sulęcina, reprezentacja Towarzystwa Miłośnika Polesia i Białkowa z Białkowa, reprezentację Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
Prezes Klubu Kresowian pan Henryk Radowski i Basia Gąsiorek przybliżyli kulisy powstania
wyjątkowego wydawnictwa – broszury „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich”. Mała książeczka jest efektem pracy sztabu fachowców, bo przecież młodzież spisująca wspomnienia kresowiaków brała udział w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich i plastycznych. Jej treścią są czasem szczęśliwe, a czasem smutne i tragiczne, ale zawsze kończące się na stacji Słońsk losy przesiedleńców. Projekt, podejmowane w jego ramach działania i efekty pracy jego uczestników spotkały się z ogromnym uznaniem wśród przybyłych gości, a lektura kresowych wspomnień zainteresowała nie tylko kresowiaków i ich rodziny, ale także ludzi niezwiązanych z historią dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich. W związku z małym nakładem (ok. 100 egzemplarzy – tylko dla kresowiaków i ich rodzin) pojawiły się nawet prośby o poszerzenie wydawnictwa o nowe historie i ponowne wydanie broszury za rok. Podczas imprezy goście oglądali wystawy: powarsztatową i pamiątek z Kresów. W zbiorach znalazły się dokumenty związane z przesiedleniami, stare świadectwa szkolne i fotografie.
Czas gościom umilały występy m. in. dziecięcego zespołu tańca ludowego „Mali Gorzowiacy”. Na scenie pojawił się także chór „Biały Orzeł” z Sulęcina oraz zespół „Mycielinianki” z Mycielina. Obie grupy zaprezentowały pieśni ludowe, a podczas wykonywania utworów pochodzących z Kresów, także tych w języku poleskim w niejednym oku zakręciła się łza. Doskonały koncert dała Orkiestra Dęta z Kostrzyna pod batutą pana Czesława Wiwacza, a w dobry humor wprawili nas swoim występem członkowie grupy cyrkowej FUN – ATYCY ze Słubic dając popis niebywałych umiejętności i wzbudzając entuzjazm publiczności.
Nie zapominajmy też, że Maurycjada to świetna zabawa dla dzieci. Jak zawsze mogliśmy liczyć na małych (i tych trochę większych także) mieszkańców Słońska i przybyłych gości, którzy zaskoczyli nas pomysłowymi strojami. Najpierw przebierańcy z werwą zaangażowali się w wesoły korowód, podczas którego mieli szansę poznać historię Słońska. W dawne czasy przeniosły nas inscenizacje historyczne przygotowane przez panią Marię Fidziukiewicz i uczniów Zespołu Szkół w Słońsku. Kolejnym ciekawym przystankiem dla uczestników imprezy były warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Justynę Budzyn. W czasie koncertu orkiestry dętej miała miejsce prezentacja strojów, a po nim wręczenie nagród – każdy przebrany otrzymał upominek i dyplom. Podczas Maurycjady liczyła się także wiedza historyczna, którą sprawdzały uczestniczki konkursu historycznego „Od joannitów do kresowiaków” przygotowanego i przeprowadzonego przez panów Mariusza Wojnarowskiego i Marka Jankowskiego. Pierwsze miejsce zajęły Katarzyna Tomczyszyn i Jowita Krawiec. Każdy gość Maurycjady i Dnia Kresowiaka mógł podejrzeć w jaki sposób produkuje się ser oraz dokonać zakupu przepysznych kozich i krowich wyrobów, a to za sprawą warsztatów serowarskich prowadzonych przez państwa Edytę i Cezarego Szczupaków z Marwic. Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc sponsorów i dotacje władz samorządowych. Serdecznie dziękujemy za dofinansowanie z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności do konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” oraz Starostwu Powiatowemu w Sulęcinie, Gminie Słońsk, Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Generali, państwu Izabeli i Michałowi Skąpskim, a za przekazane nagrody - panu Leszkowi Niemyskiemu i pani Teresie Radowskiej. Dziękujemy również za pomoc organizacyjną junakom z OSP w Słońsku, policji, pracownikom Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Zakładowi Karnemu.

  

Tekst: Kamila Kowalczyk