Nasze działania Wydawnictwa Lira i sten

Lira i sten

TPS

Kolejna publikacja - "Lira i sten"- wydana przez nasze stowarzyszenie, również związana jest z historią Słońska. Rękopis przechowany bezpiecznie w Anglii aż do ubiegłego roku, otrzymaliśmy od córki nieżyjącego już autora. Pan Czesław Wyczechowski, zanim zamieszkał w Słońsku po II wojnie, był żołnierzem AK i powstańcem warszawskim. Swoje wspomnienia zaczął spisywać dopiero w latach osiemdziesiątych. Mają one wartość historyczną, oddają odczucia autora, jego ocenę wydarzeń, stanowią więc dokument historyczny, choć wyrażony w formie rymowanej.

Książka jest dostępna m.in. w bibliotece w Słońsku i w Gorzowie Wlkp.

 


Załączone pliki: