Wspólnie z Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „OSTRYGOJAD – ELEGANCKI SIEWKOWIEC”! 

Załączniki do pobrania: 

Newsletter