Witamy na stronie Towarzystwa Przyjaciół Słońska UNITIS VIRIBUS

Aktualności

Wycieczki na zlocie (2018-04-16)
Informacja dla zlotowiczów, którzy zgłosili swój udział w wycieczkach z przewodnikiem. Zbiórka  w sobotę rano, 21.04 o godz. 7.00 przy...
Rzeczpospolita Ptasia zastrzeżonym znakiem towarowym (2018-03-30)
„Rzeczpospolita Ptasia” to marka zastrzeżona od 8 lutego 2017 r., a jej wyłącznym dysponentem jest Towarzystwo Przyjaciół Słońsku...

Rzeczpospolita Ptasia

Rzeczpospolita Ptasia jest to nowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Słońsk.

Szlaki turystyczne

Oprócz ścieżek edukacyjnych w Parku Narodowym "Ujście Warty" w okolicach Słońska wytyczone zostały szlaki turystyczne: Derkacza i Gęgawy.

Rezolucja NN

Oryginalna inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, jaką jest Rezolucja NN 2005.

Zostań muzealnikiem

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa.