O nas Władze

Władze Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"

W skład Zarządu TPS wchodzą:

  • Izabella Engel - prezes,
  • Henryk Radowski - z-ca prezesa,
  • Aleksandra Kisielewska - skarbnik,
  • Anna Cykof - sekretarz,
  • Justyna Budzyn - członek.

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Zygmunt Baś - przewodniczący,
  • Tomasz Musiał - z-ca przewodniczącego,
  • Regina Bartek - sekretarz.