Turystyka Zielone punkty Regulamin

Regulamin wypożyczalni sprzętu w Zielonym Punkcie w Słońsku

Wypożyczalnia rowerów, kanadyjek i lornetek w Zielonym Punkcie w Słońsku funkcjonuje w ramach projektu "Rozwój przyrodniczej turystyki kwalifikowanej w parkach krajobrazowych Ziemi Lubuskiej - etap I"

 1. Wypożyczane rowery, kanadyjki i lornetki są własnością Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus".
 2. Aby wypożyczyć rower, kanadyjkę lub lornetkę należy spełnić następujące warunki: 
  • zostawić w wypożyczalni dokument tożsamości
  • opłacić koszt wypożyczenia zgodnie z cennikiem
  • wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie wypożyczenia sprzętu (pracownik wypożyczalni może odstąpić od pobierania kaucji)
  • sprzęt pływający wypożycza się wyłącznie osobom pełnoletnim
  • rowery wypożycza się osobom posiadającym kartę rowerową lub inne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
 3. Wypożyczający zobowiązuje się do:  
  • korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
  • oddania sprzętu sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem wypożyczenia
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 4. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu.
 5. Wypożyczający własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie sprzętu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami oraz zgodę na warunki proponowane przez wypożyczalnię.
 6. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem środków odurzających.

Cennik

wypożyczenie roweru lub kijków do 2. godzin 10 zł
wypożyczenie lornetki do 2. godzin 5 zł
wypożyczenie roweru na dobę 20 zł
wypożyczenie lornetki na dobę 15 zł
wypożyczenie kijków do nordic walking na dobę 15 zł
wypożyczenie kanadyjki 10 zł za godzinę lub 40 zł za dobę
kaucja przy wypożyczeniu roweru 50 zł
koszt roweru w przypadku kradzieży lub zgubienia 500 zł
koszt lornetki w przypadku kradzieży lub zgubienia 300 zł
koszt kanadyjki w przypadku kradzieży lub zgubienia 1700 zł