Nasze działania Nasze inicjatywy Wspólne wycieczki

Wspólne wycieczki

Więźniowie z Zakładu Karnego w Słońsku, którzy brali udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus podczas III Zlotu Obywateli "Rzeczpospolitej Ptasiej" oraz pomagali przy organizacji imprezy zostali w swoisty sposób uhonorowani.

Przypomnę, że w dniu 24.04.2004 r. podczas zlotu, nowym punktem programu była aukcja rzeźb powstałych na tych warsztatach i wykonanych przez więźniów naszego Zakładu.

Dochód z aukcji zasilił konto Towarzystwa i został przeznaczony na organizację kolejnych imprez.

Tym niecodziennym podziękowaniem były w dn. 30.06.2004 r. i w dn. 27.07.2004 r. wspólne wycieczki rowerowe, w których to oprócz dziewięciu w pierwszej turze i siedmiu skazanych w drugim terminie, wychowawcy - Waldemara Kuzio, brał udział również Prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej Pan Henryk Radowski. Krajobraz rolniczy składający się z mozaiki pól, łąk i nieużytków położonych w dolinie dolnej Warty i to co w nim najpiękniejsze - ptaki przybliżała Pani przewodnik Izabella Engel.

Skazani wysłuchali informacji na temat terenów podmokłych oraz ptaków występujących na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty". Każdy z uczestników został wyposażony w rower górski i lornetkę, wypożyczone z Zielonego Punktu w Słońsku. Obserwacje otaczającej nas flory i fauny można było prowadzić przez lunetę. Szczególnie dużo wrażeń dostarczyły nam konie. Oprócz swoistej atrakcji edukacyjnej i turystycznej, dla niektórych skazanych dotkliwe okazały się tzw. "zakwasy mięśni nóg".

Tekst: Waldemar Kuzio