Nasze działania Wydawnictwa Westminster Ziemi Lubuskiej - pierwsze kroki

Westminster Ziemi Lubuskiej - pierwsze kroki

Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus", dzięki dotacjom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Słońsk przygotowuje tłumaczenie z j. niemieckiego książki pt. „DAS WESTMINSTER DES LEBUSER LANDES – 500 Jahre Johanniter-Ordenskirche in Sonnenburg / Słońsk (1508-2008) vor dem Hintergrund der Stadtentwicklung” („WESTMINSTER ZIEMI LUBUSKIEJ – 500 lat joannickiego kościoła zakonnego w Sonnenburgu / Słońsku na tle rozwoju miasta”). Współautor i wydawca książki Ernst-Jürgen Schilling jest byłym mieszkańcem Słońska, który ze zrozumiałych względów musiał wyjechać na zachód w 1945r. Wynikiem jego kilkuletniej pracy z dokumentami archiwalnymi jest niezwykle ciekawa i ładnie wydana publikacja. Niestety, póki co niedostępna dla większości mieszkańców naszej miejscowości, którzy nie czytają języka niemieckiego. W grudniu ub. roku w Urzędzie Gminy w Słońsku nastąpiło podpisanie umowy licencyjnej na tłumaczenie i wydanie książki przez nasze stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczycie Państwo polską wersję tej interesującej publikacji.