Nasze działania Nasze inicjatywy Ratujmy skowronki

Ratujmy skowronki

TPS wystąpił z wnioskiem do wojewody lubuskiego o zorganizowanie akcji przeciwdziałania wypalaniom traw ze względu na ogromną szkodliwość dla przyrody regionu. Proponowaliśmy wspólne działania organów rządowych i samorządowych we wspólpracy ze strażą pożarną i nadleśnictwami. Niestety nasz apel pozostał bez odpowiedzi.