Nasze działania Maurycjady Maurycjada 2012

Westminster Ziemi Lubuskiej na Maurycjadzie

euroregion

Maurycjada 24 czerwca 2012, organizowana już dziewiąty raz, była okazją do promocji wydanej przez TPS w j. polskim książki pt. „WESTMINSTER ZIEMI LUBUSKIEJ – 500 lat joannickiego kościoła zakonnego w Sonnenburgu / Słońsku na tle rozwoju miasta”, autorstwa Ernsta-Jürgena Schillinga i Eberharda Stege, w tłumaczeniu Ewy i Przemysława Szymońskich. Wydawnictwo to powstało dzięki dotacjom z Zarządu Województwa Lubuskiego na zakup licencji, z Gminy Słońsk na tłumaczenie oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na druk i promocję – czyli zgodnie z naszą maksymą - unitis viribus (wspólnymi siłami). 
Westminster Ziemi Lubuskiej to efekt wieloletniej, żmudnej pracy autorów, którzy są potomkami wysiedleńców z Sonnenburga. Nie będąc historykami ani pisarzami, na podstawie materiałów archiwalnych, licznych dokumentów i publikacji przedstawili w interesujący sposób historię naszej miejscowości. Znajdziemy tu m.in. ciekawe opisy uroczystości związanych z pasowaniem na rycerzy joannitów w Sonnenburgu, poznamy fakty z życia mieszkańców zarówno w trudnych latach wojen czy zarazy, jak i w czasach rozwoju i dobrobytu. Dowiemy się, że renowacji kościoła w latach dwudziestych XX w. towarzyszyły podobne problemy jak remontowi w latach 1991 – 2008, tzn. inflacja, konieczność poszukiwania źródeł finansowania kosztownych prac przekraczających możliwości parafii i zakonu joannitów, zmuszająca do zaciągania pożyczek.
Na Maurycjadę przybyło wielu gości. Poza p. dyrektorem biura Euroregionu pro Europa Viadrina Krzysztofem Szydłakiem i p. Wójtem Gminy Słońsk, Januszem Krzyśkowem, było wielu gości z Niemiec m.in. autor p. Ernst Schilling, wydawca niemieckiego oryginału p. Ines Jerratsch, p. Karl Christoph von Stuenznera z Koła Przyjaciół Sztuki i Zabytków na Dworze Sieversdorf oraz p. Friedrich A. von Dellingshausen z ewangelickiego Zakonu Joannitów. 
Tradycyjnie Maurycjada rozpoczęła się korowodem przebierańców przy dźwiękach Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją p. Czesława Wiwacza. Na trasie oglądaliśmy scenki historyczne odegrane przez uczniów z Zespołu Szkół w Słońsku oraz słuchaliśmy historii o dokonaniach Jana Maurycego Nassau, ku czci którego odbywa się Maurycjada. Po powrocie do parku umilały czas występami zespoły działające przy Kostrzyńskim Centrum Kultury: Drzewiczanie, dzieci ze Studia Piosenki Dziecięcej i wspomniana już orkiestra. Odbył się też finał konkursu wiedzy o kościele oraz wybory najładniejszych przebrań. Dzieci budowały z ogromej ilości kolorowych klocków, a starsze konstruowały modele kościoła. Można było pomalować rycerza joannitę lub zamek. Miłym akcentem było podarowanie nam przez pana Friedricha A. von Dellingshausena gipsowych odlewów zabytkowych zworników ze słońskiego kościoła. Dla amatorów zabaw ruchowych przygotowaliśmy szczudła, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy Maurycjady otrzymali pamiątkowe piłeczki i smaczny poczęstunek przygotowany przez p. Monikę i Romana Juszkiewiczów.
Tegoroczna impreza odbyła się dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Pani Maria Fidziukiewicz i p. Mariusz Wojnarowski - nauczyciele Zespołu Szkół w Słońsku, przygotowali uczniów do występów i konkursu historycznego, druhowie OSP ze Słońska wraz z policją eskortowali korowód, ksiądz proboszcz Józef Drozd udostępnił sprzęt z kościoła, Kostrzyńskie Centrum Kultury zapewniło profesjonalne nagłośnienie sfinansowane przez Urząd Gminy Słońsk, GS w Słońsku ufundował cukierki, Gospodarstwo Pszczelarskie „Dutkowiak” przekazało miód na nagrody, pracownicy zakładu gospodarki wodno ściekowej dostarczyli stoły i ławki. Dofinansowali Maurycjadę państwo Izabela i Michał Skąpscy z Poznania oraz Jolanta i Michał Żurańscy.
Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie, a Ninie i Bartkowi za zdjęcia.

Tekst: Izabella Engel