Nasze działania Drogi dla Natury O szkoleniu

Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

 

W dniach 3 i 4 kwietnia zorganizowaliśmy w Słońsku planowane szkolenie nt. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Frekwencja była nadspodziewanie wysoka – zgłosiło się prawie trzykrotnie więcej chętnych, niż pierwotnie zakładaliśmy. Ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 34 przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także organizacji pozarządowych, firm zajmujących się utrzymaniem dróg oraz służb ochrony zabytków i służb ochrony środowiska.

Na wstępie zapoznaliśmy uczestników z historią alej i funkcją drzew w krajobrazie. Następnie doradca zadrzewieniowy Jacek Engel przedstawił zasady przeprowadzania przyrodniczej waloryzacji drzew pod kątem gatunków chronionych. Najczęściej urzędnicy nie zdają sobie sprawy jak wiele gatunków zwierząt wykorzystuje aleje jako swoje siedlisko. Bardzo ważne jest też, aby wiedzieć w jakim terminie należy oceniać drzewa przed podjęciem decyzji o ich wycięciu. O porostach chronionych występujących na przydrożnych drzewach opowiedział pan Piotr Grochowski z AWF w Poznaniu. Pani dr Monika Ziemiańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ciekawej prezentacji zapoznała uczestników z zasadami ochrony drzew podczas prowadzenia inwestycji oraz jak właściwie planować nowe zadrzewienia i dobierać materiał szkółkarski. O planowaniu krajobrazu i dobrych praktykach w tej dziedzinie opowiedział pan Łukasz Dworniczak z Politechniki Wrocławskiej. Jak społeczności lokalne w różnych miejscowościach w Polsce angażują się i wykorzystują aleje dowiedzieliśmy się od pani Anny Szmigiel-Franz z Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia.

Drugiego dnia szkolenia pan Jacek Szymaniak-właściciel szczecińskiego Zakładu pielęgnacji i kształtowania zieleni GAJA, przedstawił zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, kierując się podstawowym wskazaniem: „Zanim utniesz gałąź– pomyśl po co?" Usłyszeliśmy następujące zalecenia – ciąć młode drzewka, aby poprawnie ukształtować korony, m.in. dostosowując je do warunków drogowych, w zasadzie nie ruszać drzew w fazie dojrzewania, usuwać suche i obumierające gałęzie drzew dojrzałych. Dla wielu uczestników szkolenia szokująca była informacja, że niektóre gatunki nie przeżywają żadnego cięcia koron, a obcięcie konara o średnicy powyżej 5 cm spowoduje trwałą ranę i drogę infekcji grzybów – patogenów, co, w konsekwencji, prowadzi do śmierci drzewa w przeciągu kilku-kilkunastu lat. Po części teoretycznej uczestnicy wraz panem Szymaniakiem dokonali oględzin kilku drzew i zobaczyli jak można wykorzystać wziernik z kamerą oraz tomograf do oceny stanu drzewa. To drugie urządzenie, wykorzystujące pomiar szybkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w pniu umożliwia precyzyjne określenie kondycji drzewa. Tanie nie jest, ale pozwala na precyzyjną diagnozę.

Uczestnicy szkolenia otrzymali książki: Aleje – skarbnice przyrody oraz Aleje - podręcznik użytkownika oraz kamizelki. Z ankiet ewaluacyjnych dowiedzieliśmy się, że szkolenie było bardzo potrzebne i interesujące. Uczestnicy pisali również o potrzebie i chęci dalszego kształcenia się w zakresie diagnostyki i pielęgnacji drzew oraz wydawania decyzji administracyjnych.

 

Załączone pliki: