Aktualności Rajd "Śladani Theodora Fontane"

Aktualności

 
2021-08-20

Rajd "Śladani Theodora Fontane"

Po rocznej przerwie ponownie zapraszamy do Słońska na rajd pieszo-rowerowy w niedzielę 12 września. Tym razem przypomnimy postać Theodora Fontane (1819-1898), pisarza i dziennikarza, który w swoich reportażach zebranych w książce "Wędrówki po Marchii Brandenburskiej" opisał m.in. dzień św. Jana w Słońsku w 1862 roku, kiedy to odbywało się pasowanie na rycerzy joannitów. Po uroczystości poszedł pieszo do Kostrzyna. W wielu artykułach opisywał też dzieje kostrzyńskiej twierdzy oraz pałacu w Dąbroszynie.

Regulamin Rajdu Pieszo-Rowerowego „Śladami Theodora Fontane”

1.Organizatorem Rajdu jest Towarzystwo Przyjaciół Słońska “UNITIS VIRIBUS”

2.Celem Rajdu jest:

- poszerzenie wiedzy na temat Theodora Fontane, drogi ze Słońska do Kostrzyna i zakonu joannitów,

- poznanie obiektów historycznych Słońska,

- poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty” i Rzeczpospolitej Ptasiej,

- upowszechnianie znaczenia ochrony terenów podmokłych,

- propagowanie idei segregacji odpadów poprzez działanie,

- wspólna zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu.

3.Termin i miejsce:

Rajd rozpocznie się w niedzielę 12 września 2021 o godz. 10.00 w Słońsku

w parku wiejskim. Start drużyn o godz. 10.30, przyjmowanie odpowiedzi od 14.00 do 15.30.

Trasa rowerowa (ok. 22 km) prowadzi z parku przez Słońsk do ul. Piastowskiej, do nowego Muzeum PNUW, nową ścieżką rowerową do ul. Dębowej, do II Górki w PNUW, do oczyszczalni ścieków w Przyborowie, na Betonkę do IV Mostu, z powrotem przez I Most, nad Szeroką do wału przeciwpowodziowego i Stacji Pomp, koło ruin zamku i kościoła do parku wiejskiego.

Trasa piesza (ok. 10 km) prowadzi z parku przez Słońsk do ul. Piastowskiej, do nowego Muzeum PNUW, nową ścieżką rowerową do ul. Dębowej, wzdłuż pól przy lesie do Przyborowa, do parkingu przy Betonce i z powrotem ul. Wiejską, Parkową i Graniczną do ruin zamku i kościoła, potem do parku.

4. Uczestnicy

Udział w Rajdzie mogą wziąć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Uczestnicy tworzą zespoły 2-5 osobowe lub grupy rodzinne.

5. Zasady uczestnictwa w Rajdzie

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 8 września 2021 r.

- mailem: tps@tps-unitisviribus.org.pl,

- w świetlicy Szkoły Podstawowej w Słońsku,

- u p. Henryka Radowskiego w Słońsku, ul. Puszkina 44.

Ze względów organizacyjnych po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie należy złożyć na określonym formularzu zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TPS „Unitis Viribus” na potrzeby organizacji Rajdu, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Ponadto od uczestników niepełnoletnich, nie będących pod opieką rodziców wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w rajdzie.

Wzory formularza i zgody są do pobrania na stronie FB TPS „Unitis Viribus” oraz w świetlicy szkolnej.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest posiadanie KARTY ROWEROWEJ.

6. Przebieg imprezy

Po zgłoszeniu w Biurze Rajdu w parku w Słońsku przy ulicy Lipowej każda drużyna otrzyma ulotkę z mapką, kartę z zadaniami

do wykonania oraz kartę odpowiedzi do wypełnienia.

Rajd ma charakter gry terenowej, polegającej na przebyciu określonej trasy pieszo lub rowerem, wykonaniu zadań zgodnie z instrukcją

i dostarczeniu karty odpowiedzi na miejsce zakończenia rajdu. Zadania związanie będą m. in. z postacią Theodora Fontane, historią związaną z zakonem joannitów,  oraz przyrodą Rzeczpospolitej Ptasiej. Po przebyciu całej trasy wypełnioną kartę odpowiedzi należy oddać  w Biurze Rajdu w celu obliczenia punktów.

7. Organizatorzy zapewniają:

- pamiątkowy „komin” z Rzeczpospolitej Ptasiej

- poczęstunek

- ubezpieczenie od NNW

8. Nagrody

Komisja oceni wykonanie zadań i najlepszym drużynom przyzna nagrody (sprzęt sportowy i turystyczny, lornetki, akcesoria rowerowe, gry i in.).

Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną 2 nagrody dodatkowe – bony wartości po 600 zł na zakup sprzętu sportowego.

9. Zasady losowania bonów po 600 zł na zakup roweru lub akcesoriów rowerowych.

- w losowaniu bonów mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli rajd, niezależnie od ilości zdobytych punktów,

- godzina losowania będzie określona w dniu imprezy po powrocie wszystkich uczestników z tras,

- losowania dokona dziecko przypadkowo wybrane z grona osób zebranych w parku w Słońsku,

- po każdym z poszczególnych losowań spiker wyczyta imię i nazwisko osoby, która ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli po następnych 10 sekundach osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, losowanie nagrody odbędzie się ponownie,

- wylosowana osoba musi odebrać nagrodę specjalną osobiście, co oznacza, że w trakcie losowania musi być obecna. Nie można odebrać nagrody za kogoś,

- organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę specjalną, dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w losowaniu nagród dodatkowych nie mogą brać udziału członkowie TPS.

10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora rajdu.

powrót do aktualności