Nasze działania Aktualne plany

Plany na rok 2019

W dniu 16 marca br. odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Jak zwykle na początku roku dokonaliśmy podsumowania działalności w roku 2018 i uchwaliliśmy plan działania na rok bieżący. Członkowie stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi.

W kolejnym roku naszej działalności zorganizujemy XVIII już Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej  (27 kwietnia) oraz konkurs plastyczny na temat ptaka roku, cieszące się niesłabnącą popularnością wśród miłośników ptaków.

Będziemy również pielęgnować i zabezpieczać nasadzenia wierzbowe z lat 2013-2017 oraz konserwować oznakowanie szlaków turystycznych.

W celu promocji wytyczonych przez nas szlaków oraz nawiązania do historii Słońska związanej z zakonem joannitów 23 czerwca zorganizujemy Rajd „Śladami Maurycego”. Fundusze na organizację rajdu w dużej mierze pochodzą z darowizny 1% podatku dochodowego, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie darowizny na rzecz TPS „Unitis Viribus” – nasz KRS: 0000064101.

Nadal będziemy prowadzić Wystawę Pamiątek Regionalnych, a co się z tym wiąże, na czas wakacji będziemy mogli przyjąć na praktyki lub jako wolontariuszy uczniów i studentów, aby prowadzili w salce koło kościoła punkt informacji turystycznej. Warto pomyśleć o tym i jeśli ktoś jest chętny prosimy wcześniej zgłosić się do nas. Po raz kolejny weźmiemy udział w Nocy Muzeów w maju br.

Planujemy też wydać książkę „Dawno temu w Sonnenburgu” o życiu ludzi na Warciańskich Błotach. W tym celu od grudnia ub. roku prowadzimy zbiórkę funduszy. Brakuje nam już tylko około 5000 zł. Aby wesprzeć nasze działania można wpłacić darowiznę jednorazowo lub regularnie.

W tym celu:

-skorzystajcie Państwo z przycisku na stronie www.tps-unitisviribus.org.pl lub na FB,

-lub dokonajcie wpłaty na konto TPS

GBS Barlinek O/Słońsk 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001.

Działania promocyjne będziemy kontynuować poprzez:

• wydanie kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej na rok 2020

• udział w targach turystycznych i imprezach regionalnych

• współpracę w ramach sieci EDEN

• promocję Rezolucji NN

• prowadzenie i rozbudowę strony internetowej TPS "Unitis Viribus" i profilu na Facebooku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!