Nasze działania Aktualne plany

Plany na rok 2018

W dniu 3 marca br. odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Jak zwykle na początku roku dokonaliśmy podsumowania działalności w roku 2017 i uchwaliliśmy plan działania na rok bieżący. Członkowie stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi.

W kolejnym roku naszej działalności zorganizujemy XVII już Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej  (21 kwietnia) oraz konkurs plastyczny na temat ptaka roku, cieszące się niesłabnącą popularnością wśród miłośników ptaków.

Po Zlocie, z okazji „Światowego Dnia Migracji Ryb”, planujemy przeprowadzić społeczną akcję sprzątania Postomi. Będziemy również pielęgnować i zabezpieczać nasadzenia wierzbowe z lat 2013-2017 oraz konserwować oznakowanie szlaków turystycznych.

W celu promocji wytyczonych przez nas szlaków oraz nawiązania do historii Słońska związanej z zakonem joannitów 24 czerwca zorganizujemy Rajd „Śladami Maurycego”. Fundusze na organizację rajdu w dużej mierze pochodzą z darowizny 1% podatku dochodowego, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie darowizny na rzecz TPS „Unitis Viribus” – nasz KRS: 0000064101.

Nadal będziemy prowadzić Wystawę Pamiątek Regionalnych, a co się z tym wiąże, na czas wakacji będziemy mogli przyjąć na praktyki lub jako wolontariuszy uczniów i studentów, aby prowadzili w salce punkt informacji turystycznej. Warto pomyśleć o tym i jeśli ktoś jest chętny prosimy wcześniej zgłosić się do nas. Po raz kolejny weźmiemy udział w Nocy Muzeów w maju br.

Planujemy wydać broszurę z utworami Heleny Radowskiej – niektóre z utworów były już publikowane w lokalnej prasie w cyklu „Z szuflady Leny”.

Działania promocyjne będziemy kontynuować poprzez:

wydanie kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej na rok 2019

udział w targach turystycznych i imprezach regionalnych

współpracę w ramach sieci EDEN

promocję Rezolucji NN

prowadzenie i rozbudowę strony internetowej TPS "Unitis Viribus" i profilu na Facebooku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!