Nasze działania Aktualne plany

Plany na rok 2017

Dnia 4 marca br. odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Jak zwykle na początku roku dokonaliśmy podsumowania działalności w roku 2016 i uchwaliliśmy plan działania na rok bieżący. Członkowie stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi. Odbyły się również wybory władz stowarzyszenia na lata 2017-2020.

Część z planowanych imprez to już wydarzenia cykliczne, odbywające się co roku. Należą do nich Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej (22 kwietnia) – w tym roku już XVI oraz konkurs plastyczny na temat ptaka roku, cieszące się niesłabnącą popularnością miłośników ptaków. W tym roku, w akcji społecznej, po Zlocie posadzimy 30 żywokołów wierzbowych. W ramach konkursu Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja - „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu” zorganizujemy posadzenie 50 drzew na terenie naszej gminy.

Będziemy również pielęgnować i zabezpieczać nasadzenia z lat 2013-2016.

Planujemy postawić fotościankę w Słońsku oraz odnowić tabliczki propagujące zachowanie czystości w terenie. Zorganizujemy również akcję sprzątania szlaków.

W celu promocji wytyczonych przez nas szlaków turystycznych oraz nawiązania do historii Słońska związanej z zakonem joannitów zorganizujemy rajd pieszo-rowerowy „Szlakiem Maurycego” (25 czerwca).

Będziemy także współorganizować koncert beneficjalny w słońskim kościele – jego termin jest niestety jeszcze nieznany.

Planujemy wydać broszurę z utworami Heleny Radowskiej – niektóre z nich publikowane były w lokalnej prasie w cyklu „Z szuflady Leny”.

Oczywiście nadal prowadzić będziemy Wystawę Pamiątek Regionalnych, a co się z tym wiąże na czas wakacji będziemy mogli przyjąć na praktyki lub jako wolontariuszy uczniów i studentów, aby prowadzili w salce punkt informacji turystycznej. Warto pomyśleć o tym i jeśli ktoś jest chętny prosimy wcześniej zgłosić się do nas. Po raz kolejny weźmiemy udział w Nocy Muzeów w maju br.

Będziemy kontynuować działania promocyjne poprzez:

wydanie kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej na rok 2018

promocja rezolucji NN

udział w targach turystycznych

współpracę w ramach sieci EDEN

prowadzenie i rozbudowę strony internetowej TPS "Unitis Viribus" i profilu na Facebooku.

Otwarte zebrania Zarządu TPS odbywają się w każdy 2-gi wtorek miesiąca o godz. 19.00 przy ul. Puszkina 44.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!