Nasze działania Aktualne plany

Plany na rok 2016

Dnia 27 lutego br. odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Jak zwykle na początku roku dokonaliśmy podsumowania działalności w roku 2015 i uchwaliliśmy plan działania na rok bieżący. Członkowie stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi.

Część z planowanych imprez to już wydarzenia cykliczne, odbywające się co roku.

Należą do nich Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej (23 kwietnia) – w tym roku już XV oraz konkurs plastyczny na temat ptaka roku, cieszące się niesłabnącą popularnością miłośników ptaków. W tym roku, w akcji społecznej, po Zlocie posadzimy 20 żywokołów wierzbowych.

W ramach ekologicznej inicjatywy lokalnej „Aleje dla obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej” realizowanej we współpracy z Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia posadzimy dodatkowo 50 drzew przy drodze w Lemierzycach.

Cykliczną imprezą jest również  Maurycjada (25 czerwca) – organizowana po raz XIII,  we współpracy ze  stowarzyszeniem  Oststernberger Heimatkreis e.V., w ramach którego działa koło dawnych mieszkańców Sonnenburga.

22 maja planujemy otwarcie nowego, tym razem kajakowego szlaku zimorodka, który wcześniej zostanie oznakowany.

W celu promocji wytyczonych przez nas szlaków turystycznych zorganizujemy Rajd „Na ptasich szlakach” (24 lipca).

Będziemy także współorganizować koncert beneficjalny w słońskim kościele – jego termin jest niestety jeszcze nieznany.

Planujemy wydać broszurę z utworami Heleny Radowskiej – niektóre z nich publikowane były w lokalnej prasie w cyklu „Z szuflady Leny” , zaś na 1 sierpnia zaplanowana jest uroczysta promocja książki „Lira i sten” z utworami Czesława Wyczechowskiego, wydanej przez nas w roku ubiegłym.

Oczywiście nadal prowadzić będziemy Wystawę Pamiątek Regionalnych, a co się z tym wiąże na czas wakacji będziemy mogli przyjąć na praktyki lub jako wolontariuszy uczniów i studentów, aby prowadzili w salce punkt informacji turystycznej. Warto pomyśleć o tym i jeśli ktoś jest chętny prosimy wcześniej zgłosić się do nas.

Będziemy kontynuować działania promocyjne poprzez:

wydanie kalendarza Rzeczpospolitej Ptasiej na rok 2017

promocja rezolucji NN

udział w targach turystycznych

współpracę w ramach sieci EDEN

prowadzenie i rozbudowę strony internetowej TPS "Unitis Viribus" i profilu na Facebooku.

Otwarte zebrania Zarządu TPS odbywają się w każdy 2-gi wtorek miesiąca o godz. 19.00 przy ul. Puszkina 44.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!